ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

восьма сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

м. Червоноград

 

25.05.2021                                                                                   №500

Про затвердження проектiв землеустрою

щодо вiдведення земельних дiлянок в с. Поздимир

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо вiдведення земельних ділянок, враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 07.07.2011 № 3613-УI «Про Державний земельний кадастр», вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi",  Червоноградська мiська рада

 

В И Р I Ш И Л А :

 

1.Затвердити проекти землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок, згідно яких  передати громадянам у власнiсть земельні дiлянки для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03 для ведення особистого селянського господарства)  згідно додатку.

  1. Затвердити громадянці Корчук Тетяні Федорівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,2842 га в с. Поздимир на вул. Дубина, 17 А, згідно якого змінити цільове призначення земельної ділянки з «ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ - 01.03 для ведення особистого селянського господарства) на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» (код КВЦПЗ 02.01- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка).

Кадастровий номер земельної дiлянки – 4624984400:01:001:0294.

  1. Громадянам забезпечити проведення державної  реєстрацiї прав власностi  на земельнi  дiлянки  згiдно  даного рiшення у державного реєстратора  речових прав  на нерухоме майно.
  2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

 

        Секретар мiської ради                                         Олександр ГРАСУЛОВ

 

Додаток

до рiшення Червоноградської мiської ради

вiд 25.05.2021  № 500

 

Перелiк

 земельних дiлянок, якi передаються у власнiсть громадянам для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03)  в с. Поздимир.

 

з/п

Прiзвище, iм’я, по-батьковi, адреса проживання.

Мiсцезнаходження

земельної ділянки.

Кадастровий номер земельної ділянки.

Передається у  власнiсть,

га

1

Гук Володимир Васильович,

прож. с. Поздимир,

вул. Церковна, 34

с. Поздимир

4623984400:01:003:0109

0,1780

2

Коліда Вікторія Віталіївна,

прож. с. Поздимир,

вул. Б. Хмельницького,43

с. Поздимир, урочище «Перециля»

4623984400:01:005:0152

0,1500

3

Андрущак Григорій Степанович,

прож. с. Монастирок – Оглядівський, вул. Хмельова, 10,

Львівська область

с. Поздимир, вул. Нова

4623984400:01:002:0227

0,0895

4

Мацюра Галина Петрівна,

прож. м. Червоноград,

вул. Сокальська, 42/18

с. Поздимир, вул. Вишнева

4623984400:01:002:0228

0,1460

5

Кравчук Сергій Васильович, прож. м. Червоноград,

вул. Корольоваа, 2/65

с. Поздимир, урочище «Перециля»

4623984400:01:005:0147

0,1500

 

 

 

Секретар мiської ради                                     Олександр ГРАСУЛОВ

Номер рішення 500
Дата прийняття рішення 2021-05-25
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
Поширити: