ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Двадцята  сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

29.09.2022

                              м.Червоноград

1439

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноград- ської мiської ради в статутний фонд                       КП «Червоноградводоканал» капiтальних вкладень

 

 

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України  „Про мiсцеве самоврядування в Українi”  та ст.327 Цивiльного кодексу України, розглянувши клопотання вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради від 07.09.2022р. №183, Червоноградська мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

  1. Зняти з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради та передати як внески в статутний фонд КП «Червоноградводоканал» капiтальнi вкладення по об’єктах:

 

  • Реконструкція водопроводу по вулиці Будівельна в м.Червоноград Львівської області в сумі 637 379,00 грн ( Шістсот тридцять сім тисяч триста сімдесят дев’ять грн.00 коп);

 

  • Реконструкція водопроводу по вул.Івасюка,8 в м.Червоноград Львівської області   в сумі 800 222,35  грн ( Вісімсот тисяч двісті двадцять дві грн. 35 коп).

 

  1. Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради зняття капiтальних вкладень провести згiдно чинного законодавства.

 

  1. КП «Червоноградводоканал» прийняти на баланс як внески в статутний фонд капiтальнi вкладення по об’єктах:

 

  • Реконструкція водопроводу по вулиці Будівельна в м.Червоноград Львівської області в сумі 637 379,00 грн ( Шістсот тридцять сім тисяч триста сімдесят дев’ять грн.00 коп);

 

  • Реконструкція водопроводу по вул.Івасюка,8 в м.Червоноград Львівської області   в сумі 800 222,35  грн ( Вісімсот тисяч двісті двадцять дві грн. 35 коп).

 

  1. КП «Червоноградводоканал» прийняття в статутний фонд капiтальних вкладень провести згiдно чинного законодавства.

 

  1. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.) та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Мисака М.І.

 

 

Міський голова                        

       (підпис)

       Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

Номер рішення 1439
Дата прийняття рішення 2022-09-29
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
№1439.rtf
Поширити: