ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Шістнадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

14.04.2022

     м.Червоноград

№1254

 

 

 

Про внесення змiн до рiшення  

Червоноградської мiської ради

від 24.06.2021року №572

«Про затвердження Положення

про порядок передачі в оренду

майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади Червоноградської міської ради»   

 

 

       

                 

 

        

          Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Законом України "Про оренду державного та комунального майна", Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483, постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630 "Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно" з метою приведення у вiдповiднiсть до чинного законодавства порядку передачi в оренду комунального майна Червоноградської територiальної громади, мiська рада

 

         В И Р I Ш И Л А:                                              

 

  1. Внести в рiшення Червоноградської мiської ради №572 вiд 24.06.2021року «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади Червоноградської міської ради» такi змiни та доповнення:

 

 

1.1 Пункт 17 додатку 3 «Методика розрахунку і порядок  використання  плати за оренду  майна, що  належить до  власності територіальної громади Червоноградської міської ради» викласти у такiй редакцiї:

«Плата за оренду комунального майна Червоноградської міської територiальної громади спрямовується до бюджету громади у розмiрi 100 відсотків:

-  за цiлiснi майновi комплекси пiдприємств, їх структурних пiдроздiлiв;

- за майно, що не ввiйшло до статутного фонду господарського товариства, створеного в процесi приватизації.

 Плата за оренду комунального майна Червоноградської міської територiальної громади спрямовується до бюджету громади в  розмірі 75 відсотків:

- за нерухоме майно пiдприємств, організацій.

Звіти щодо використання коштів орендної плати, що залишається в розпорядженні підприємств, орендодавцям подавати виконавчому комітету Червоноградської міської ради щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Орендна плата спрямовується комунальним пiдприємствам, установам у повному розмiрi:

-   за окреме iндивiдуально визначене майно, крiм нерухомого;

- за нерухоме майно бюджетних установ, лiкувальних некомерцiйних пiдприємств.»

 

        1.2 Абзац 14 пункту 13 додатку 3 «Методика розрахунку і порядок  використання  плати за оренду  майна, що  належить до  власності територіальної громади Червоноградської міської ради» викласти у такiй редакцiї:

«Комунальним підприємствам Червоноградської міської ради.    

Комунальним підприємствам, які організовують та проводять харчування учнів у приміщеннях загальноосвітніх шкіл через шкільні їдальні і буфети та дітей у дошкільних навчальних закладах за оренду нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна.»

 

  1. Орендодавцям врахувати пункт 1 цього рiшення в роботi при укладеннi (продовженнi, внесеннi змiн) до договорiв оренди комунального майна Червоноградської територiальної громади.

 

 

  1. Рiшення набирає чинностi з дня його прийняття.

 

  1. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.), та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І.

 

 

 

 

 

Мiський голова                          

           

           

 

          Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Номер рішення 1254
Дата прийняття рішення 2022-04-14
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
Поширити: