ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

чотирнадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

м. Червоноград

 

09.12.2021

 

999

Про надання дозволу на виготовлення

технiчних документацій iз землеустрою

щодо поділу земельних ділянок

на території Червоноградської міської ради

 

Розглянувши клопотання учасників бойових дій, громадян про виготовлення технічних документацій щодо поділу земельних ділянок, враховуючи державні та громадські інтереси та поданi постiйно-дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi" Червоноградська мiська рада

 

В И Р I Ш И Л А :

 

 1. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 79,0970 га (кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:05:000:0015), розташованої за межами населеного пункту с. Борятин, код КВЦПЗД – 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для вирощування товарної сільськогосподрської продукції), на 53 (п’ятдесят три) земельні ділянки, 52 (п’ятдесят дві) - площею по 1,4923га кожна, а 53 (п’ятдесят третя) – площею 1,4974га
 2. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 4,0149 га, (кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:17:000:0876, розташованої за межами населеного пункту с. Добрячин, код КВЦПЗД – 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) землі запасу, на три земельні ділянки площами: 2,0000га, 2,0000га та 0,0149га.
 3. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 2,9006 га, (кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:17:000:0854, розташованої за межами населеного пункту с. Добрячин, код КВЦПЗД – 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) землі запасу, на дві земельні ділянки площами: 2,0000га, та 0,9006га.
 4. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 2,3617 га, (кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:17:000:0012, розташованої за межами населеного пункту с. Добрячин, код КВЦПЗД – 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) землі запасу, на дві земельні ділянки площами: 2,0000га та 0,3617га.
 5. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 23,5767 га, (кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:15:000:0092, розташованої за межами населеного пункту с. Борятин, код КВЦПЗД – 01.02 Для ведення фермерського господарства, на 12 (дванадцять) земельних ділянок, 11 (одинадцять) - площею по 1,9647га кожна, а 12 (дванадцята) – площею 1,9650га
 6. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 10,1473 га, (кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:15:000:0093, розташованої за межами населеного пункту с. Борятин, код КВЦПЗД 01.02 Для ведення фермерського господарства, на дві земельні ділянки площами:10,000га та 0,1473га.
 7. 7. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 22,6629 га, (кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:12:000:0089, розташованої за межами населеного пункту с. Добрячин, код КВЦПЗД 02 Для ведення фермерського господарства, на дві земельні ділянки площами: 20,000га та 2,6629га.
 8. 8. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 4,6127 га, (кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:17:000:0011, розташованої за межами населеного пункту с. Добрячин, код КВЦПЗД – 00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) землі запасу, на три земельні ділянки орієнтовними площами: 2,000га, 2,0000 та 0,6127га.
 9. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 22,2978 га, (кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:11:000:0041, розташованої за межами населеного пункту с. Острів, код КВЦПЗД – 01.02 Для ведення фермерського господарства, на 4 (чотири) земельні ділянки площами: 3,2599га, 2,6672га, 2,8541га та 13,5166га.
 10. 10. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 8,2245 га, (кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:04:000:0081, розташованої за межами населеного пункту с. Бережне, код КВЦПЗД – 00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) землі запасу, на 5 (п’ять) земельних ділянок площами: 2,0000га, 2,0000га, 2,0000га, 2,0000га та 0,2245га.
 11. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 12,2576 га, (кадастровий номер земельної ділянки - 4624883500:03:000:0541, розташованої за межами населеного пункту с. Межиріччя, код КВЦПЗ – 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) на сім земельних ділянок площами: 2,0000га, 2,0000га, 2,0000 га,2,0000 га 2,0000 га, 2,0000 га та 0,2576 га .
 12. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 9,3013 га, (кадастровий номер земельної ділянки - 4624881300:06:000:0107, розташованої за межами населеного пункту с. Волсвин, код КВЦПЗ – 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) на п’ять земельних ділянок площами: 2,0000га, 2,0000га, 2,0000 га,2,0000 га та 1,3013 га .
 13. Замовити виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки загальною площею 8,3823 га, (кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:11:000:0040, розташованої за межами населеного пункту с. Острів, код КВЦПЗД – 01.02 Для ведення фермерського господарства, на 5 (п’ять) земельних ділянок площами: 2,0000га, 2,0000га, 2,0000га, 2,0000га та 0,3823га.
 14. Замовником технічних документацій щодо поділу земельних ділянок визначити виконавчий комітет Червоноградської міської ради.
 15. Фінансування видатків на розроблення технічних документацій здійснити за рахунок коштів зацікавлених осіб.
 16. Розробникам документацiй iз землеустрою забезпечити державну реєстрацiю земельних дiлянки в нацiональнiй кадастровiй системi, розроблені та погоджені у встановленому порядку технічні документацiї iз землеустрою подати на затвердження Червоноградськiй мiськiй радi.
 17.  Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.).

 

 

 

Мiський голова                  (підпис)                                            Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Номер рішення 999
Дата прийняття рішення 2021-12-09
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
Поширити: