ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Третя сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

22.12.2020         

м.Червоноград

№59

 

 

 

 

 

 

«Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2021 рiк»

 

 

       

 

 

Керуючись ст. 25 Закону України „Про мiсцеве самоврядування в Українi”, статтями 7, 10 та 26 Закону України „Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi” та з метою покращення пiдприємницького середовища та досягнення у регуляторнiй дiяльностi балансу iнтересiв суб’єктiв господарювання, громадян та держави, усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики Червоноградська мiська рада

ВИРIШИЛА:

 

  1. Затвердити план дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської діяльності на 2021 рiк, що додається.

 

  1. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та iнформацiї (Майданович С.В.) та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Коваля В.С.

 

 

 

      Мiський голова 

 

 

               Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

                                                                                                                                                                                                       Затверджено

 рiшення Червоноградської мiської ради

22.12.2020 №59

План

пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi

                                 Червоноградської мiської ради  на 2021 рiк

 

п/п

Назва проекту

регуляторного акту

Цiль прийняття

Термiн пiдготовки проекту

Органи та пiдроздiли, вiдповiдальнi за розроблення проекту

1

2

3

4

5

1

Рiшення Червоноградської мiської ради

«Про затвердження списків

дітей і підлітків шкільного

віку»

Забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти

ІІ півріччя

2021 року

Відділ освіти Червоноградської мiської ради

 

2

Рiшення Червоноградської мiської ради

«Про відкриття інклюзив-

них груп у ЗДО»

 

Реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку

на освіту за місцем проживання

ІІ півріччя

2021 року

Відділ освіти Червоноградської мiської ради

3

Рiшення Червоноградської мiської ради

«Про надання пільг з безкоштовного харчування

вихованцям ЗДО, учням ЗЗСО»

 

Надання додаткових гарантій

соціального захисту батькам

учнів, вихованців

ІІ півріччя

2021 року

Відділ освіти Червоноградської мiської ради

4

Рішення Червоноградської міської ради

«Про внесення змін до Правил благоустрою  території м. Червонограда, затверджених рішенням Червоноградської міської ради від 19.06.2014 р.                     № 615»

Покращення естетичного вигляду фасадів, прилеглих територій об’єктів архітектури та впорядкування елементів вуличного обладнання

впродовж   2021 року

управління містобудування та архітектури Червоноградської мiської ради

 

 

управління житлово – комунального господарства Червоноградської мiської ради

 

 

Номер рішення 59
Дата прийняття рішення 2020-12-22
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Поширити: