ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Третя сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

     

          22.12.2020

м.Червоноград

№56

     
     

Про  бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік

(13587000000) 

 (код бюджету)

 

 

       

 

Відповідно до  статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»,  керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Червоноградська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Визначити на 2021 рік:

 

доходи бюджету Червоноградської міської територіальної громади в сумі 642 404 900 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету  - 618 335 300 гривень, доходи   спеціального фонду   місцевого     бюджету      – 24 069 600 гривень згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки  бюджету Червоноградської міської територіальної громади у сумі 642 404 900 гривень, в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 613 302 100  гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету  - 29 102 800  гривень;

- профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 5 033 200 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит  за спеціальним фондом місцевого бюджету сумі 5 033 200 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету в розмірі       1 000 000 гривень, що становить  0,2 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом згідно з додатком №2 до цього рішення;

- резервний фонд місцевого бюджету в розмірі 1 500 000 гривень, що становить  0,25 відсотка  видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком №3 до цього рішення. 
 1. Затвердити міжбюджетні трансферти Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком №4 до цього рішення. 
 1. Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році згідно з додатком № 5 до цього рішення. 
 1. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 95 242 700 гривень згідно з додатком №6 до цього рішення. 
 1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв по головних розпорядниках та розпорядниках нижчого рівня місцевого бюджету у натуральних і грошових одиницях на 2021 рік згідно з додатком  №7 до цього рішення.
 2. Установити, що до загального фонду місцевого бюджету на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти визначені статтями 93, 96, 97 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік».
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти та надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
 4. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. За наявності тимчасово вільних коштів бюджету Червоноградської міської територіальної громади, міському фінансовому управлінню Червоноградської міської ради здійснювати їх розміщення на депозитних рахунках фінансово-кредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. 
 1. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику міського фінансового управління Червоноградської міської ради у 2021 році виступати одержувачем:

- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету Червоноградської міської територіальної громади, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

- позики на покриття тимчасових касових розривів  бюджету Червоноградської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Встановити, що у 2021 році підприємства комунальної власності сплачують до загального фонду місцевого бюджету частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків (рішення Червоноградської міської ради від 14 грудня 2006 року № 88), крім комунальних підприємств, які надають послуги водопостачання та водовідведення, що сплачують у розмірі 1 відсотка (рішення Червоноградської міської ради від 23.05.2019 року №1264).
 2. Встановити, що у 2021 році плата за оренду комунального майна Червоноградської міської територіальної громади спрямовується до місцевого бюджету у повному розмірі:

- за цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів;

- за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного в процесі приватизації;

- за нерухоме майно підприємств, організацій, крім КП «Червонограджитлокомунсервіс», КП «Червоноградтеплокомуненерго», КП «Червоноградводоканал», КП «Комунальник», КП СК «Шахтар», КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради», КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда», КП «Червоноградська міська стоматологічна поліклініка», КП «Соснівкажитлокомунсервіс», КП «Міська лікарня Соснівської міської ради».

Орендна плата спрямовується комунальним підприємствам, установам у повному розмірі:

 • за окреме індивідуально визначене майно, крім нерухомого;
 • за нерухоме майно бюджетних установ.   
 1. Встановити, що в процесі виконання місцевого бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за однією бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету здійснюється міським фінансовим управлінням Червоноградської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів. 
 1. У період між пленарними засіданнями сесій Червоноградської міської ради розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного, обласного та інших місцевих бюджетів здійснювати за розпорядженням міського голови за погодженням з головою постійної комісії з питань бюджету з подальшим затвердженням внесених змін на сесії міської ради. 
 1. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 
 1. Передбачити кошти на:

а) - забезпечення надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку ветеранам УПА – учасникам бойових дій та особам з інвалідністю (рішення обласної ради від 11.05.1995р. №65), вдовам ветеранів УПА (рішення обласної ради від 15.11.2005р. №438), вдовам політв’язнів (ухвала обласної ради від 25.12.1991р. №197 з відповідними змінами), виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для громадян, які мають пільги щодо їх оплати (без урахування додаткових 10,5 кв. метрів на сім’ю);

 - забезпечення надання пільг з оплати  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку учасникам бойових дій бійцям – добровольцям АТО (ООС ), виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для учасників бойових дій, які мають пільги щодо їх оплати (з урахуванням додаткових 10,5 кв. метрів на сім’ю),   (рішення Червоноградської міської ради від 23.11.2017р. № 675 ).

 - забезпечення надання додаткової пільги з оплати житлово – комунальних послуг та послуг зв’язку  сім’ям загиблих військовослужбовців в Афганістані   в розмірі 50 відсотків їх вартості, виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для громадян, які мають пільги щодо їх оплати (з урахуванням додаткових 10,5 кв. метрів на сім’ю); 

При наданні пільг керуватися п.5 ст.51 та пп.3 п.1 ст.91 Бюджетного кодексу України.

У разі призначення субсидії, пільги з оплати житлово – комунальних  послуг не надаються.

              Надати пільгу за фактично спожиті житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку в розмірі 100 відсотків їх вартості громадянці Варщук О.І., як матері, що доглядає трьох  осіб з інвалідністю з дитинства;

б) звільнення учасників антитерористичної операції ( операції об’єднаних сил ), членів їхніх сімей та членів  сімей  загиблих/ померлих учасників АТО ( ООС ) – мешканців адмінтериторії м.Червонограда від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій; 

в) надання щомісячної адресної грошової допомоги:

- сім’ям, в яких проживає двоє і більше непрацюючих осіб з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок загального захворювання, з дитинства, дітей з інвалідністю, які отримують пенсію по інвалідності, державну соціальну допомогу дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства чи державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в розмірі 80 гривень на особу;

- непрацюючим одиноким особам з  інвалідністю І групи загального захворювання, які отримують пенсію по інвалідності, державну соціальну допомогу дітям  з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства чи державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в Червоноградському міському територіальному центрі соціального обслуговування  (надання  соціальних послуг), за поданням територіального центру, в розмірі 80 гривень  на особу;

-  особам з інвалідністю по зору І  та  ІІ групи,  в розмірі 100 гривень;

          -  на часткове відшкодування вартості житла (квартплати), в розмірі 100 гривень реабілітованим громадянам відповідно до статті 3 Закону України „ Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні ”, крім тих, які користуються пільгами з оплати житла за іншими Законами України;

г) виплату компенсації:

- фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»;

- фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»;

д) виплату  ветеранам  УПА (учасникам бойових дій та особам  з інвалідністю), реабілітованим громадянам за ст.1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»:

          - щомісячної доплати до пенсії, в розмірі 400 гривень ;

          - одноразової грошової допомоги до ювілейних дат, в розмірі  1000 гривень;   

      е) надання  разової грошової допомоги:

      - до Дня народження особам, яким виповнилось 100 і більше років, в розмірі 1500 гривень;

- постраждалим І та ІІ категорії, учасникам  ліквідації внаслідок аварії на ЧАЕС ІІІ категорії, вдовам померлого з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  в розмірі  500 гривень, до річниці Чорнобильської катастрофи; 

- дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з аварією на ЧАЕС, в розмірі 1000 гривень, до річниці Чорнобильської катастрофи;

- сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані  до Дня вшанування  учасників бойових дій  на території інших держав, в розмірі     2000 гривень;

- у зв’язку з присвоєнням звання «Почесний громадянин міста  Червонограда», в розмірі 5000 гривень;

- у зв’язку з нагородженням Відзнакою міського голови, в розмірі  500 гривень;

- громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України  та інших військових формувань, в розмірі 3000 гривень;

є) надання допомоги на поховання деяких категорій осіб,  в  розмірі   1500 гривень ;

ж) надання грошової допомоги найменш забезпеченим громадянам та громадянам, які опинилися в складних життєвих ситуація;

з) надання одноразової грошової допомоги:

- особі, яка здійснила  поховання загиблого/ померлого: учасника АТО           (ООС ), бійця - добровольця АТО (ООС), Постраждалого учасника Революції Гідності, в розмірі   10 000 гривень;

          - учасникам АТО (ООС), бійцям – добровольцям АТО,постраждалим учасникам Революції Гідності,   членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС), бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності, у розмірі 1 000 гривень;

Управлінню праці та соціального захисту населення:

- проводити відшкодування надавачам  житлово – комунальних послуг та послуг зв’язку за надані пільги громадянам, зазначеним в пункті  «а», «б»;

- призначати та виплачувати допомоги, вказані в пунктах  «в – з»  даного рішення. Щомісячні виплати, вказані у пунктах «в» та «д» надаються  за вибором.                            

          18.Надходження екологічного податку в сумі 120 000 гривень спрямувати:    на об’єкт «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (ІІІ черга). Коригування» (КПКВКМБ 1518340, головний розпорядник коштів - відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради) – 105 000 гривень,  на об’єкт «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (ІУ черга) – 15 000 гривень (КПКВКМБ 0118340, головний розпорядник коштів -    Червоноградська міська рада).                             

             

 

 1. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України:

 

19.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

 

19.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

 

19.3. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах.

 

19.4. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

19.5. Забезпечити власні надходження бюджетних установ в обсягах, що перевищують фактичні надходження 2020 року та у разі недостатності фінансового ресурсу за загальним фондом скеровувати фактично отримані кошти спеціального фонду на поточне утримання установ та проведення заходів з енергозбереження.

 

19.6. Забезпечити доступність інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до законодавства.

 

19.7 У місячний термін підготувати й подати на розгляд міської ради програми,  кошти на реалізацію яких передбачені в додатку №6.

 

 1. Затвердити перелік установ та закладів, які переходять на фінансування з бюджету Червоноградської міської територіальної громади у 2021 році згідно з додатком №8.

Передбачити кошти на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівникам сільських, селищної та міської рад, що припинили свої повноваження, і територія яких включена до Червоноградської міської територіальної громади. 

21.Затвердити  місцеві програми: Програму ремонту доріг комунальної власності в населених пунктах Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік, Програму ремонту внутріквартальних доріг Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік та Програму забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» на 2021рік,  що додаються.

Виділити обласному бюджету субвенцію в сумі 2 000 000 гривень на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення: С141617 в сумі 1 000 000 гривень та С141602 в сумі 1 000 000 гривень (код ПКВКМБ 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»).

 

 1. Міському фінансовому управлінню Червоноградської міської ради:

- кошти з місцевого бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державного казначейства на підставі замовлень головних розпорядників коштів;

- під час складання і виконання розпису місцевого бюджету на 2021 рік враховувати внесені Міністерством фінансів України зміни та доповнення до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації.

 

 1. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2021 року.

 

 1. Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Остапюк П.П.), першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Д.І., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Земницьку Н.М., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваля В.С.

 

 

 

Міський голова 

 

Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

Номер рішення 56
Дата прийняття рішення 2020-12-22
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
Поширити: