ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Третя сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

22.12.2020

        м. Червоноград                               

      №51

 

 

 

Про реорганiзацiю виконавчого комітету Соснiвської мiської ради шляхом приєднання до виконавчого комітету Червоноградської мiської ради

 

 

       

           Керуючись Законами України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо впорядкування окремих питань органiзацiї та дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування i районних державних адмiнiстрацiй», статтями 104, 105, 106, 107 Цивiльного кодексу України, Червоноградська  мiська  рада

 

ВИРIШИЛА:

 

 1. Реорганiзувати виконавчий комітет Соснiвської мiської ради (мiсто Соснiвка, Сокальський район, Львiвська область, код ЄДРПОУ 04055937) шляхом приєднання до виконавчого комітету Червоноградської мiської ради (проспект Шевченка, 19 мiсто Червоноград, Львiвська область код ЄДРПОУ 04055920).

 

 1. Встановити, що виконавчий комітет Червоноградської мiської ради є правонаступником всiх прав, обов’язкiв та майна виконавчого комітету Соснiвської мiської ради.

 

 1. Створити комiсiю з реорганiзацiї юридичної особи виконавчого комітету Соснiвськоїмiської ради (далі-Комісія) у складi, згiдно додатку 1.

 

 1. Змiни до  персонального складу Комiсiї вносяться згiдно розпорядження Червоноградського мiського голови.

 

 1. Затвердити План заходiв з припинення дiяльностi виконавчого комітету Соснiвської мiської ради згiдно додатку 2.

 

 1. Затвердити форму передавального акту згiдно додатку 3.

 

 1. Затвердити форми актiв приймання-передачi документiв згiдно додатків 4-10.

 

 1. Комiсiї з реорганiзацiї виконавчого комітету Соснiвської мiської ради провести процедури iнвентаризацiї майна, активiв та зобов’язань виконавчого комітету та пiдготувати передавальний акт для прийняття на баланс виконавчого комітету Червоноградської мiської ради майна та зобов’язань виконавчого комітету Соснiвської мiської ради. Пiсля складання передавального акту подати його на затвердження Червоноградській мiській раді.

 

 1. Головi Комiсiї з реорганiзацiї забезпечити своєчасне здiйснення заходiв, передбачених Планом заходiв з реорганiзацiї виконавчого комітету Соснiвської мiської ради.

 

 1. Процедуру реорганiзацiї виконавчого комітету Соснiвської мiської ради шляхом приєднання до виконавчого комітету Червоноградської мiської ради закiнчити не ранiше затвердження бюджету мiської  територiальної громади.   

 

 1. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на депутатську комiсiю з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.) та на заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Коваля В.С.

 

 

 

 

  Мiський  голова                                                       Андрій  ЗАЛIВСЬКИЙ

 

 

 

 

                                                                                                                  

        Додаток 1

до рiшення Червоноградської мiської ради

вiд 22.12.2020 року № 51

КОМIСIЯ

З РЕОРГАНIЗАЦIЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОСНIВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ

Голова комiсiї:

Міський голова, з правом першого підпису фінансово-банківських документів

Залівський Андрій Іванович (ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

Заступник голови комiсiї:

заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв мiської ради

 Коваль Володимир Степанович

(ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

                                                              Члени комiсiї:

 

 

староста виконавчого комітету Червоноградської міської ради

( м.Соснівка)

Харчук Iрина Теодорiвна

(ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

 

Начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звіт-ності, з правом другого підпису фінансово-банківських документів

Жарська Свiтлана Валерiївна (ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

 

Начальник вiддiлу фiнансування та бухгалтерського облiку

Назарчук Надiя Степанiвна (ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

 

Начальник мiського архiву

Толмачова Iнна Миколаївна

(ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

 

Начальник юридичного вiддiлу

Цюпа Вiталiй Петрович

(ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

 

Начальник управлiння житлово-комунального господарства

Думич Андрiй Степанович

(ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

 

Начальник мiського фiнансового управлiння

Сементух Леся Iванiвна

(ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

 

Начальник вiддiлу культури

Процик Андрiй Миколайович

(ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

 

Начальник вiддiлу освiти

Гомонко Iгор Iванович

(ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

 

Начальник відділу земельних відносин

Надільна Галина Вікторівна (ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

 

Начальник відділу реєстрації

Голько Віра Юліанівна (ідентифікаційний код, число місяць рік народження)

 

Начальник відділу з питань НС та  ЦЗН

Васько  Іван Романович (ідентифікаційний код, число місяць рік народження)


Секретар мiської  ради                                                   Олександр ГРАСУЛОВ

 

 

 

Додаток 2

                                                    до рішення Червоноградської міської ради

від 22.12.2020 року № 51

 

ПЛАН

заходів з реорганізації виконавчого комітету Соснівської міської ради

 

№ п/п

ЗАХОДИ

ТЕРМІН

ВИКОНАВЕЦЬ

1.

Здійснення заходів щодо інвентаризації всього майна, активів,  зобов’язань  виконавчого комітету Соснівської міської ради

З моменту утворення комісії з реорганізації до складання передавального акту

Комісія з реорганізації

2.

Здійснення розрахунків з працівниками та їх вивільнення (працевлаштування)

Не пізніше як за 2 місяці до дати фактичного вивільнення

Бухгалтер міської ради, комісія з реорганізації

3.

Закриття казначейського рахунка

Під час складання передавального акта

Комісія з реорганізації

4.

Складання Передавального акта майна, активів та зобов’язань  виконавчого комітету Соснівської міської ради, подання їх на затвердження Червоноградської міської ради та передача виконавчому комітету Червоноградській міській раді

Під час складання передавального акта, після проведення інвентаризації

Комісія з реорганізації

5.

Звернення до Державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення виконавчого комітету Соснівської міської ради шляхом приєднання

Після закінчення процедури реорганізації, передбаченої законом

Міський голова

 

 

      Секретар міської  ради                                                        Олександр  ГРАСУЛОВ

Номер рішення 51
Дата прийняття рішення 2020-12-22
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Поширити: