ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

третя сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

22.12.2020

м.Червоноград

№62

 

 

 

 

 

 

Про створення постiйно дiючої  комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого  опалення та постачання гарячої  води     

 

 

       

                                                          

          На виконання  Закону України «Про  житлово комунальнi послуги»,  п.25 Правил надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.07.2005 року №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення та типового договору про надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення» iз змiнами i доповненнями,  наказу  Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку  вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого опалення  та постачання гарячої води» вiд 26.07.2019 року №169 та у зв’язку з кадровими змінами,  Червоноградська мiська  рада

 

ВИРIШИЛА:

 1. Створити постiйно дiючу комiсiю для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем (мереж) централiзованого опалення (теплопостачання)  та постачання гарячої води,  згiдно з додатком.

 

 1. Затвердити положення про порядок робот постiйно дiючої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем (мереж) централiзованого   опалення (теплопостачання)  та постачання гарячої води, що додається.

 

 1. Рiшення Червоноградської мiської   ради вiд 14.05.2019 року №1633  вважати таким, що втратило чиннiсть.

 

 1. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

 

Мiський голова                                                                                       Андрій ЗАЛIВСЬКИЙ

 

                                                                                                                                           Додаток 

                                                                               до рiшення    Червоноградської  мiської  ради

                                                                                                        22.12.2020 № 62

                                          

С К Л А Д

 

постiйно дiючої  комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем (мереж) централiзованого   опалення (теплопостачання)  та постачання гарячої води

 

Голова комiсiї:

Балко Дмитро Ігорович - перший заступник мiського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

 

Заступник голови комiсiї:

Думич Андрій Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства

 

Секретар комiсiї:

Жук Галина Степанівна – спецiалiст I–ї категорiї управлiння житлово-комунального господарства

 

Члени комiсiї:

 

Василишин Петро Стефанович  - голова  постiйної депутатської комiсiї з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкілля, комунальної власності та приватизації (за згодою);  

 

Остапюк Петро Петрович - голова  постiйної депутатської комiсiї з питань бюджету (за згодою);  

 

Фартушок Дмитро Ігорович – член постійної депутатської комісії з питань бюджету (за згодою);

 

Стельмах Олег Ігорович  – член постійної депутатської комісії з питань бюджету (за згодою);

 

Дмуховський Степан Михайлович  -  директор  КП «Червоноградтеплокомуненерго»  (за згодою);

 

Кашуба Юрій Пилипович  - начальник Червоноградського відділення АТ «Львівгаз» (за згодою);

 

Iванець Володимир Богданович – заступник начальника Пiвнiчного  РЕМ   ПАТ «Львiвобленерго»  (за згодою);  

 

Солдат Володимир Богданович  - директор КП «Червоноградводоканал» ( за згодою);

 

Кукоба Юрій Михайлович - директор КП „Червонограджитлокомунсервiс” (за згодою); 

 

Павлов Юрій Олександрович – головний iнспектор будiвельного нагляду iнспекцiйного вiддiлу департамент ДАБI у Львiвськiй областi;

 

Тимощук Юрій Богданович – заступник начальника управлiння мiстобудування та архiтектури;

 

Скрiбенець Олексій Васильович - начальник 3-го ДПРЗ ГУ ДСНСУ у Львiвськiй областi; 

 

Безносяк Оксана Богданівна – провiдний фахiвець Червоноградського вiддiлу ГУ ДПСС;    

                                                     

Василько Василь Іванович – начальник вiддiлу ОП Львiвського обласного проектно-виробничого архiтектурно-планувального бюро ( за згодою);

 

                                           

 

 

Секретар мiської ради                                                                           О.ГРАСУЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                      рiшенням 

                                                                                               Червоноградської мiської ради

                                                                                               22.12.2020  №62

                                             

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про порядок роботи  постiйно дiючої  комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд  систем (мереж) централiзованого  опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води                                    

 

 1. Комiсiя є консультативно-дорадчим органом органу  мiсцевого самоврядування, основним завданням якої є розгляд питань щодо вiдключення  споживачiв вiд систем (мереж) централiзованого  опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води.

 

 1. Комiсiя в своїй роботi керується Законом України «Про житлово комунальнi послуги»,  постановою КМ України вiд 21.07.2005 року №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централiзованого опалення,  постачання холодної та гарячої води i водовiдведення  та типового  договору про надання послуг централiзованого опалення,  постачання  холодної  та гарячої води i водовiдведення»,  наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого опалення та постачання гарячої води» вiд 26.07.2019 року №169. 

 

 1. Комiсiю очолює голова комiсiї, а вразi вiдсутностi голови комiсiї його повноваження виконує заступник голови комiсiї.

 

 1. Засiдання комiсiї проводиться по мірі поступлення заяв, але не рiдше одного разу в мiсяць.

 

 1. Засiдання правомочне за присутностi бiльшостi вiд затвердженого складу комiсiї. Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв від присутніх. У разі рівного розподілу голосів голос голови комiсiї є вирiшальним.

   

 1. Засiдання комiсiї вiдбувається за участю заявника або його уповноваженого представника. Комiсiя може розглянути заяву i поданi матерiали без участi заявника /при його згодi або при неможливостi прийняти участь в засiданнi комiсiї/.

  

 1. Рiшення комiсiї оформляється протоколом протягом десяти робочих днiв iз дня проведення засiдання Комiсiї  та має  рекомендацiйний  характер.

 

 1. Рiшення Комiсiї оприлюднюються на офiцiйному  веб-сайтi  органу мiсцевого самоврядування  з  дотримання вимог  Закону України «Про  захист персональних даних»
Номер рішення 62
Дата прийняття рішення 2020-12-22
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Поширити: