ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

друга сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

10.12.2020         

м.Червоноград

45

 

 

 

Про пiдготовку лоту для проведення земельних

торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки

для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

 

Розглянувши подані постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради пропозицiї та з метою створення умов для ефективного використання земель, поповнення мiського бюджету, стимулювання суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi до придбання в оренду земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, формування вiдкритого та прозорого ринку землi, з урахуванням затвердженого Плану зонування території міста, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 21.05.1997 р. 280/97–ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", вiд 07.06.1996 р. № 236/96–ВР „Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї”, Червоноградська мiська рада

 

В И Р I Ш И Л А :

 

  1. Доручити виконавчому комiтету мiської ради:

1.1. Забезпечити пiдготовку лоту для проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,3800 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ – 03.07), в м. Червоноградi в районі перетину вулиць Героїв Майдану та Клюсівської з метою включення її в перелiк для продажу права оренди на земельних торгах у формi аукцiону, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

1.2. Замовити у встановленому порядку виготовлення та погодження необхiдної мiстобудiвної та землевпорядної документації.

  1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, вказаної у даному рішенні.
  2. Розроблений та погоджений у встановленому порядку проект землеустрою щодо вiдведення земельної ділянки подати на затвердження Червоноградській міській раді.
  3. Доручити першому заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балку Дмитру Iгоровичу забезпечити:

4.1. Проведення державної реєстрації земельної ділянки, вказаної у даному рішенні в Державному земельному кадастрі.

4.2. Отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, вказаної в даному рішенні, відповідно до Закону України "Про оцінку земель", встановлення стартового розміру річної орендної плати, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншою розміру земельного податку, згідно Податковому кодексу України.

4.3. Визначення виконавця земельних торгів, з врахуванням вимог пунктів 5,6 статті 136 та пунктів 5,6 статті 135 Земельного кодексу України, у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель та укладення договору з виконавцем земельних торгів з умовою забезпечення виконання та фінансування підготовки лоту, в тому числі виготовлення містобудівної та землевпорядної документації, організації та проведення земельних торгів виконавцем, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів і відшкодування йому витрат (видатків) переможцем земельних торгів, передбачивши в умовах договору винагороду виконавцю земельних торгів у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за лот.

  1. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

 

 

 

Мiський голова                              (підпис)                       Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Номер рішення 45
Дата прийняття рішення 2020-12-10
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Поширити: