ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Перша сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

10.12.2020

        м. Червоноград                               

      №12

 

 

 

Про реорганiзацiю Соснiвської

мiської ради шляхом приєднання

до Червоноградської мiської ради

 

 

       

           Керуючись Законами України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо впорядкування окремих питань органiзацiї та дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування i районних державних адмiнiстрацiй», статтями 104, 105, 106, 107 Цивiльного кодексу України, Червоноградська  мiська  рада

 

ВИРIШИЛА:

 

 1. Реорганiзувати Соснiвську мiську раду (мiсто Соснiвка, Сокальський район, Львiвська область, код ЄДРПОУ 34006047) шляхом приєднання до Червоноградської мiської ради (проспект Шевченка, 19 мiсто Червоноград, Львiвська область код ЄДРПОУ 26269722).

 

 1. Встановити, що Червоноградська мiська рада є правонаступником всiх прав, обов’язкiв та майна Соснiвської мiської ради.

 

 1. Створити комiсiю з реорганiзацiї юридичної особи Соснiвськоїмiської ради (далі-Комісія) у складi, згiдно додатку 1.

 

 1. Змiни до  персонального складу Комiсiї вносяться згiдно розпорядження Червоноградського мiського голови.

 

 1. Затвердити План заходiв з припинення дiяльностi Соснiвської мiської ради згiдно додатку 2.

 

 1. Затвердити форму передавального акту згiдно додатку 3.

 

 1. Затвердити форми актiв приймання-передачi документiв згiдно додатків 4-10.

 

 1. Комiсiї з реорганiзацiї Соснiвської мiської ради провести процедури iнвентаризацiї майна, активiв та зобов’язань міської ради та пiдготувати передавальний акт для прийняття на баланс Червоноградської мiської ради та її виконавчих органiв майна та зобов’язань Соснiвської мiської ради. Пiсля складання передавального акту подати його на затвердження Червоноградській мiській раді.

 

 1. Головi Комiсiї з реорганiзацiї забезпечити своєчасне здiйснення заходiв, передбачених Планом заходiв з реорганiзацiї Соснiвської мiської ради.

 

 1. Процедуру реорганiзацiї Соснiвської мiської ради шляхом приєднання до Червоноградської мiської ради закiнчити не ранiше затвердження бюджету мiської  територiальної громади.   

 

 1. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на депутатську комiсiю з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.) та на заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Коваля В.С.

 

 

 

 

  Мiський  голова                                                       Андрій  ЗАЛIВСЬКИЙ

Номер рішення 12
Дата прийняття рішення 2020-12-10
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
Поширити: