ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львiвської областi

пята сесiя восьмого скликання

Р I Ш Е Н Н Я

 

 

 

26.01.2021

м.Червоноград

№ 171

 

 

 

 

Про включення в перелiк земельних дiлянок

в м. Червоноградi для продажу прав їх оренди

на земельному аукцiонi

 

З метою продажу прав оренди земельних дiлянок на земельному аукцiонi, i створення умов для ефективного використання земель, поповнення мiського бюджету, стимулювання суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi до придбання в оренду земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, формування вiдкритого та прозорого ринку землi, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 21.05.1997 р. 280/97–ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", вiд 07.06.1996 р. № 236/96–ВР „Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї”, рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 25.06.2019 № 1277 «Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда», Червоноградська мiська рада

 

В И Р I Ш И Л А :

 

  1. Включити в перелiк земельнi дiлянки для продажу прав їх оренди, термiном на 10 (десять) рокiв, на земельному аукцiонi та затвердити стартову цiну лотiв згiдно додатку до даного рiшення.
  2.  Встановити крок торгiв у розмiрi 0,5 % вiд стартової цiни за користування (оренду) земельної дiлянки.
  3.  Доручити першому заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балку Д.I. забезпечити отримання витягiв з державного земельного кадастру про земельнi дiлянки у Мiськрайонному управлiннi у Сокальському районi та мiстi Червоноградi головного управлiння Держгеокадастру у Львiвськiй областi та у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
  4. Уповноважити першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I. на укладення договору з виконавцем земельного аукцiону та договору оренди землi з переможцем торгiв на пiдставi протоколу аукцiону.
  5. Встановити, що фiнансування органiзацiї та проведення земельних торгiв здiйснюється їх виконавцем, у тому числi за рахунок реєстрацiйних внескiв учасникiв земельних торгiв з наступним вiдшкодуванням всiх витрат переможцем земельних торгiв.

Встановити винагороду виконавцю земельних торгiв у розмiрi 50 вiдсоткiв рiчної плати за користування земельною дiлянкою, але не бiльш як 2000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за лот.

  1.  Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

 

 

 

Мiський голова                                                                     Андрiй ЗАЛIВСЬКИЙ

Номер рішення 171
Дата прийняття рішення 2021-01-26
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
Поширити: