ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Дев’ята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

_______________       

м.Червоноград

№ ________

 

 

 

Про  встановлення єдиного податку на території  Червоноградської міської територіальної громади

 

 

 (13587000000)

 (код бюджету)

 

 

       

 

 

 

Керуючись пунктом 24 статтi 26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», статтею 64 Бюджетного кодексу України зi змiнами та доповненнями, статтею 7, пункту 12.3 статтi 12, роздiлом XIV Податкового кодексу України, Червоноградська мiська рада

ВИРIШИЛА:

  1. Встановити на територiї Червоноградської міської територіального громади єдиний податок.
    • Правовi засади щодо застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi, а також справляння єдиного податку визначати вiдповiдно до статтi 291 Податкового кодексу України.
    • Доходи та їх склад для платникiв єдиного податку визначати вiдповiдно до  статтi 292 Податкового кодексу України.

   1.3.Фiксованi ставки єдиного податку встановлюються для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, залежно вiд виду господарської дiяльностi, з розрахунку на календарний мiсяць:

1)   для першої групи платникiв єдиного податку - у розмiрi 10 вiдсоткiв розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня  податкового (звітного) року;

2)  для другої групи платникiв єдиного податку - у розмiрi  20 вiдсоткiв розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленого законом на 1 січня  податкового (звітного) року.

1.4. Податковий (звiтний) перiод визначати вiдповiдно до статтi 294 Податкового кодексу України.

1.5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначати вiдповiдно до статтi 295 Податкового кодексу України.

 

  1. Оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
  2. Рішення :

- Червоноградської міської ради від 19.07.2018р. №940 «Про  встановлення єдиного податку на територiї мiста Червонограда»;

- Поздимирської сільської ради Радехівського району  області від  16.07.2020р. № 57-6/VII «Про затвердження ставок єдиного податку на 2021 рік»;

- Соснівської міської ради від 14.09.2018р. № 279 «Про встановлення єдиного податку на території міста Соснівки»;

    - Гірницької селищної ради  від 07.11.2018р.  №180 «Про встановлення єдиного податку на території селища Гірник»;

-  Сілецької сільської ради Сокальського району від 25.06.2019р. №1281 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»

-  Острівської сільської ради Сокальського району від 19.06.2020р. № 1048 «Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати єдиного податку на 2021 рік»;

-  Межирічанської сільської ради Сокальського району від 18.06.2020р. №794 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік»;

-  Волсвинської сільської ради Сокальського району від 19.06.2019р. №642 «Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати єдиного податку» визнати такими, що втратили чинність.

 

  1. 4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Остапюк П.С.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мисака М.І.

 

 

 

 

Міський голова                                                           А. ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

Приєднані файли:
Єдиний податок .docx
аналіз+тест.doc
Скан Протокол.docx
Поширити: