“16” січня 2021 р.


Червоноградська міська рада

Львівської області восьмого скликання

80100, м.Червоноград,пр.Шевченка 19, телефон(03249) 2-23-46, факс 2-05-55,

e-mail: radachervonograd@groza.com.ua
════════════════════════════════════════════════════════

  П Р О Т О К О Л 

спільного засідання

засідання постійної  депутатської комiсiї з питань

економiчного розвитку (iнвестицiї, промисловiсть, транспорт, зв'язок) та постійної депутатська комiсiя з питань  побутового обслуговування та торгівлі

 

  “16” січня 2021  р.                                

 

Склад двох комісій 19 чоловік :                                                            Присутні: 10

 

Сімчук Василь Михайлович

Голова комiсiї

Так

Тимчишин Георгiй Ростиславович

Заступник голови комiсiї

Ні

Грасулов Олександр Олегович

Секретар комiсiї

Так

Цюпа Вiталiй Петрович

Член комісії

Ні

Майданович Софія Володимирівна

Член комісії

Ні

Остапюк Петро Петрович 

Член комісії

Ні

Лапець Михайло Романович

Член комісії

Ні

Василишин Петро Стефанович

Член комісії

Так

Пилипчук Петро Павлович

Член комісії

Ні

Кудрик Іван Іванович

Член комісії

Так

Крук Галина Василiвна 

Член комісії

Так

Ляховський Богдан Васильович

Член комісії

Так

Даренський Дмитро Борисович 

Член комісії

Так

Шеремета Олег Володимирович

Член комісії

Так

Лiщинський Богдан Степанович

Член комісії

Ні

Стельмах Олег Ігорович

Член комісії

Так

Фартушок Дмитро Iгорович

Член комісії

Ні

Микитюк Володимир Романович

Член комісії

Так

Курівчак Наталія Михайлівна

Член комісії

Ні

 

ХІД  ЗАСІДАННЯ

Слухали: Лапця М.Р., який запропонував наступний порядок денний  засідання спільної комісії.

Порядок денний

  1. Про розгляд проектів рішень міської ради, що  пропонуються для розгляду на п’ятій сесії Червоноградської міської ради:

1

Про звiльнення орендарiв вiд сплати орендної плати за оренду торговельних мiсць на перiод дiї карантину

2

Про звiльнення суб'єктiв господарювання вiд сплати орендної плати за оренду нежитлових примiщень на перiод дiї карантину

3

Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 "Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

4

Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

5

Про утворення Конкурсної комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупiвель та конкурсу з оренди комунального майна

6

Про створення комiсiї з погодження розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi

7

Про затвердження Статуту комунального пiдприємства "Соснiвський ринок" в новiй редакцiї

8

Про впорядкування продажу алкогольних напоїв у торговельнiй мережi на територiї Червоноградської мiської ради

9

Про затвердження Положення про відділ економіки

10

Про затвердження мiсцевих програм пов'язаних з економiчною дiяльнiстю на 2021 рiк

  1. Різне

ОБГОВОРЕННЯ: Сімчук В. М., запропонував підтримати даний порядок денний.

 Інших пропозицій до порядку денного не надійшло.

ПРОПОЗИЦІЯ – Підтримати порядок денний 

ГОЛОСУВАЛИ : За –6 , Проти –0   , Утрималось – 0

ВИРІШИЛИ:   Пропозиція   прийнята. Порядок денний затверджено

Розгляд питань порядку денного

 

  1. Про розгляд проектів рішень міської ради, що пропонуються для розгляду на п’ятій сесії Червоноградської міської ради:

Хід розгляду питань, голосування, висновки комісій подані у додатку до Протоколу №1

 

  1. Різне

 

Питання вичерпане, засідання комісії закрите.

 

 

 

Голова комісії

 

 

Лапець М. Р.

Секретар комісії

 

 

Голова комісії

 

Секретар комісії

 

Гаманюк В. Г.

 

Сімчук В. М.

Левкун В. Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до протоколу

«21» січня 2021 р

 

Пропозиції, рішення, висновки комісії до проектів рішень міської ради на розгляд 5-ї сесії ЧМР

 

 №

Назва

Пропозиція /рішення / висновок

Голосування

За

Проти

Утрим

1

Про звiльнення орендарiв вiд сплати орендної плати за оренду торговельних мiсць на перiод дiї карантину

СЛУХАЛИ: Мисак М.І.

 

ОБГОВОРЕННЯ:

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: Лапець М. Р

Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради 

 

РІШЕННЯ  ПРИЙНЯТО

  

ВИСНОВОК:  Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

2

Про звiльнення суб'єктiв господарювання вiд сплати орендної плати за оренду нежитлових примiщень на перiод дiї карантину

СЛУХАЛИ: Мисак М.І.

 

ОБГОВОРЕННЯ:

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ:Сімчук В.М.  

Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради 

 

РІШЕННЯ  ПРИЙНЯТО

  

ВИСНОВОК:  Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради

 

 

 

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

 

 

 

___

3

Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 "Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

СЛУХАЛИ: Мисак М.І., були запрошені паркувальники(таксисти)

 

ОБГОВОРЕННЯ:

Під час обговорення питання запропоновано ряд пропозицій щодо врегулювання паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда

 

ПРОПОЗИЦІЯ:

Розробити гнучку тарифну сітку вартості збору за паркомісце, взалежності від кількості орендованих паркомість

 

ПРОПОЗИЦІЯ  ПРИЙНЯТА

 

ПРОПОЗИЦІЯ:

Біля паркомісць встановити знаик з інформуванням про межі паркомісця

 

ПРОПОЗИЦІЯ  ПРИЙНЯТА

 

 ПРОПОЗИЦІЯ: Лапець М. Р

Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради 

 

РІШЕННЯ  ПРИЙНЯТО

 

ВИСНОВОК:  Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

1

 

4

Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

СЛУХАЛИ: Мисак М.І.

 

ОБГОВОРЕННЯ:

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: Лапець М. Р., проект рішення розглянути на другому засіданні сесії, після отримання інформації щодо використання коштів які отримують комунальні підприємства від оренди приміщень

 

РІШЕННЯ  ПРИЙНЯТО

  

ВИСНОВОК:  Комісія не прийняла висновок щодо даного проекту рішення

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

5

Про утворення Конкурсної комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупiвель та конкурсу з оренди комунального майна

СЛУХАЛИ: Мисак М.І.

 

ОБГОВОРЕННЯ:

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: Лапець М. Р

Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради 

 

РІШЕННЯ  ПРИЙНЯТО

  

ВИСНОВОК:  Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

6

Про створення комiсiї з погодження розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi

СЛУХАЛИ: Мисак М.І.

 

ОБГОВОРЕННЯ:

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: Лапець М. Р

Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради 

 

РІШЕННЯ  ПРИЙНЯТО

  

ВИСНОВОК:  Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

7

Про затвердження Статуту комунального пiдприємства "Соснiвський ринок" в новiй редакцiї

СЛУХАЛИ: Мисак М.І.

 

ОБГОВОРЕННЯ:

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: Лапець М. Р

Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради  

 

РІШЕННЯ  ПРИЙНЯТО

  

ВИСНОВОК:  Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

8

Про впорядкування продажу алкогольних напоїв у торговельнiй мережi на територiї Червоноградської мiської ради

СЛУХАЛИ: Лапець М.Р., як співавтор проекту рішення доповів про суть проекту рішення

 

ПРОПОЗИЦІЯ: Лапець М. Р

Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

 (спільне засідання двох комісій)

Лапець М.Р., запропонував, голосування по даному рішенню здійснити окремо по комісіях.

 

ГОЛОСУВАННЯ:  Депутатської комiсiї з питань

економiчного розвитку (iнвестицiї, промисловiсть, транспорт, зв'язок)

ВИСНОВОК:  Депутатська комiсiя з питань

економiчного розвитку (iнвестицiї, промисловiсть, транспорт, зв'язок) підтримала проект рішення та винесення його на розгляд засідання сесії міської ради

 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  Депутатська комiсiя з питань  побутового обслуговування та торгівлі 

ВИСНОВОК:  Депутатська комiсiя зз питань  побутового обслуговування та торгівлі не підтримала проект рішення

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9

Про затвердження Положення про відділ економіки

СЛУХАЛИ: Мисак М.І.

 

ОБГОВОРЕННЯ:

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: Лапець М. Р

Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради 

 

РІШЕННЯ  ПРИЙНЯТО

  

ВИСНОВОК:  Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

10

Про затвердження мiсцевих програм пов'язаних з економiчною дiяльнiстю на 2021 рiк

СЛУХАЛИ: Мисак М.І.

 

ОБГОВОРЕННЯ:

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: Лапець М. Р

Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради 

 

РІШЕННЯ  ПРИЙНЯТО

  

ВИСНОВОК:  Підтримати проект рішення та винести на розгляд засідання сесії міської ради

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

             

 

 

 

 

Голова комісії

 

 

Лапець М. Р.

Секретар комісії

 

 

Голова комісії

 

Секретар комісії

 

Гаманюк В. Г.

 

Сімчук В. М.

Левкун В. Г.

Поширити: