Управлiння мiстобудування та архiтектури

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту документу державного планування - Детального плану території на вул. Миру в с. Добрячин Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області та Звіту про його стратегічну екологічну оцінкуПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту документу державного планування - Детального  плану території на вул. Миру в с. Добрячин Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області

та Звіту про його  стратегічну екологічну оцінку

 

  1. Повна назва документів державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території на вул. Миру в с. Добрячин Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області (далі – ДПТ) та Звіт про його  стратегічну екологічну оцінку (далі – Звіт про СЕО ).

Замовником проекту ДПТ та Звіту про СЕО є виконавчий комітет Червоноградської міської ради. Підстава для розроблення ДПТ – рішення Червоноградської міської ради  від 16.09.2021 року № 1737. Розробник - ФОП Дідик І.Є.

Детальний план території розробляється з метою впорядкування території, зміни цільового використання власних земельних ділянок, визначення перспективного розвитку території.

У Звіті про  стратегічну екологічну оцінку міститься інформація про: замовника СЕО, виконавця, зміст та основні цілі ДПТ, характеристику поточного стану довкілля  та прогнозні зміни цього стану, екологічні проблеми, зобов’язання у сфері охорони довкілля та інша інформація згідно ст. 11 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Червоноградська міська рада.
  2. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі :

а) згідно зі ст. 12 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  під час розроблення проектів містобудівної     документації на місцевому рівні"  громадське обговорення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради - https://www.chg.gov.ua/  на головній сторінці веб-сайту; https://www.chg.gov.ua/Upravlinnia-mistobuduvannia-ta-arhitektury-informue в розділі "Управління інформує" та опублікування повідомлення у двох друкованих засобах масової інформації, а саме з  27.04.2023 р. по 26.05.2023 р. включно ;

б) громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі ( в тому числі в електронному вигляді ) зауваження та пропозиції до проекту ДПТ та Звіту про  СЕО ;

в) громадські слухання та інформаційні  заходи  (презентація,   прилюдне   експонування) відбудуться 18.05.2023 року о 140 год за адресою : с. Добрячин, вул. Сокальська,1 вприміщенні Народного дому  (з врахуванням військового стану в Україні) ;

г) ознайомитись із проектом ДПТ та Звітом про СЕО можна в управлінні містобудування та архітектури Червоноградської міської ради ( м. Червоноград, вул. Паркова, 2"а", тел. ( 03249 ) 32000 , 38293 ) та на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради в розділі в розділі "Управління інформує" https://www.chg.gov.ua/Upravlinnia-mistobuduvannia-ta-arhitektury-informue ( з врахуванням військового стану в Україні ) ;

д) подати пропозиції та зауваження до проекту ДПТ та Звіту про СЕО можна до Червоноградської міської ради за адресою: ( 80100, Львівська область, Червоноградський район, Червоноградська територіальна громада, місто Червоноград, пр. Шевченка, 19, електронна пошта : info@chg.gov.ua  ) в термін з 27.04. 2023 р. по 26.05.2023 р. включно. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються ;

е) наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування знаходиться в управлінні містобудування та архітектури Червоноградської міської ради ( м. Червоноград, вул. Паркова, 2"а", тел. ( 03249 ) 32000, 38293 ) та на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради -                                       в розділі "Управління інформує" https://www.chg.gov.ua/Upravlinnia-mistobuduvannia-ta-arhitektury-informue .  

 

  1. Проведення транскордонних консультацій щодо проектів документа державного планування не передбачено.
Приєднані файли
СЕО_Добрячин.pdf
Пояснювальна до ДПТ.doc
Повід. в газети про громДПТ та СЕО.doc
Голос з Над Бугу_0002.pdf
Новини Прибужжя.pdf